Psikoloji,  yaşamın her alanıyla ilişkili bir bilim dalıdır.  Yaşamımızın her alanında, kendimizi ve diğerlerini tanıma, anlama, sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme, çocuk yetiştirme gibi günlük terimlerle ifade ettiğimiz alanlarda bilgi sahibi olmak yaşamımızı kolaylaştırır. Araştırma bulgularına dayalı bilimsel terminolojiyle elde edilen bu bilgilerin ve bazı uygulama becerilerinin kazanılması, öğrencileri günlük yaşam olaylarını değerlendirme ve sorunlarını çözmede daha donanımlı hale getirecektir. Bir bilim dalının eğitiminden beklenen akıl yürütme becerilerinin, aktif ve eleştirel düşüncenin kazanılması böylece psikoloji eğitimiyle doğrudan, kendiliğinden gelişir.

Psikoloji yaşama, olaylara karşı kişiyi geliştirip, donanımlı hale getirmesinin yanında iş olanakları açısından geniş bir yelpazede seçenekler sunmaktadır. Bu bağlamda üniversitemizin İstanbul’un merkezindeki konumu yanında kültür, sanat ve edebiyatla doğrudan iç içe oluşu düşünce sistemimize, zihinsel gelişimimize önemli katkılar sağlayacaktır.
                                    
Prof. Dr. Sefa SAYGILI
Psikoloji Bölümü Başkanı