Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2011 yılında kurulmuştur. 

Dört yıllık Psikoloji lisans eğitim ve öğretim programında öğrencilere psikoloji bilimine dair temel bilgi ve uygulama becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Program müfredatı, psikoloji bilimine ve psikolojinin alt alanlarına ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra alandaki güncel gelişmeleri izleme ve araştırmaya yönelik metot bilgileri ile uygulama becerilerini içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu sayede öğrencilerin teorik çeşitlilik içeren farklı dallarda bilgi sahibi olması, psikolojideki temel teorik yaklaşımları tanıması, sağlam bir metot bilgisi, araştırma altyapısı ve uygulama becerisi edinmesi öngörülmektedir. Öğrencilerin lisans eğitimlerine ek olarak kulüp ve öğrenci faaliyetlerine aktif katılımları; uluslararası öğrenim ve staj hareketliliği imkanlarından faydalanmaları; gerçekleştirilen proje, araştırma ve çalışmalarda yer almaları teşvik edilmektedir.

Psikoloji lisans programı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre, Eşit Ağırlık puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Psikoloji lisans derecesi alabilmek için, dört yıllık ders planında yer alan tüm zorunlu dersler ile birlikte belirlenen sayıda alan içi ve dışı seçimlik derslere kayıt yaptırarak devam etmek ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. 4 yıllık öğrenim süresince öğrencinin, müfredatın en az %30'una tekabül edecek AKTS değerinde İngilizce dersi tamamlamış olması gereklidir. 4 yıl sonunda en az 240 AKTS değerinde ders başarıyla tamamlanmış olmalıdır. Psikoloji eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Psikoloji alanında lisans diploması ve "Psikolog" unvanı almaya hak kazanırlar. 

Psikoloji lisans mezunları, psikolojinin alt dallarında yüksek lisans eğitimi alarak uzmanlaşabilmekte, doktora eğitimine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler. Aynı zamanda sosyoloji, felsefe, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet gibi ilişkili alanlarda; yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde lisansüstü eğitim alabilirler. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü, klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programları ile mezunlarına akademik olarak ilerleme fırsatı sunmaktadır.

Psikoloji mezunlarının istihdam olanakları oldukça geniştir. Mezunlar resmi kurum ve özel kuruluşlarda, çok çeşitli görev ve pozisyonlarda çalışabilmektedir. Psikoloji mezunları resmi kurumlarda örneğin,

- Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde (Mahkemeler, denetimli serbestlik hizmetleri, ceza infaz kurumları, Adli Tıp Kurumu, adli destek ve mağdur hizmetleri birimleri, personel eğitim merkezleri vd.),

- İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerde (Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, destek, afet, eğitim birimlerinde, il valilik ve kaymakamlıklarında vd.),

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlerde (Çocuk destek merkezleri, çocuk evleri, kadın konukevleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri vd.),

- Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde (toplum ruh sağlığı merkezleri, hastaneler, bağımlılık danışma ve rehabilitasyon merkezleri, il-ilçe sağlık müdürlükleri vd.),

- Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimlerde (gençlik hizmetleri, spor hizmetleri, kredi ve yurtlar müdürlükleri vd.),

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı birimlerde (yerel yönetimlerde, eğitim ve destek birimlerinde vd.),

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimlerde,

- Yükseköğretim kurumlarında mediko, sosyal, sağlık, kültür ve spor dairelerinde Psikolog veya Uzman olarak istihdam edilebilmektedir.

Psikoloji mezunları resmi kurumlar haricindeki diğer alanlarda ve özel sektörde örneğin,

- Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde,

- Vakıf ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, kliniklerde,

- Özel kreş, gündüz bakımevi, huzurevi, okul ve eğitim kurumlarında,

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,

- Danışmanlık merkezlerinde,

- İş sağlığı ve güvenliği firmalarında,

- Endüstriyel kuruluşlarda, 

- Vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları ve örgütlerde,

- Pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları firmalarında (birimlerinde),

- Araştırma-geliştirme firmaları veya laboratuvarlarında,

- Spor kulüplerinde çalışma alanı bulabilmektedir.