Ders kapsamında yapılacak veya sigorta girişi istenen stajlarda sigorta girişinin yapılabilmesi için, staj başvuru evraklarının staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce Psikoloji Bölümü Staj Komisyonuna teslim edilmiş olması gereklidir. Halihazırda sigortalı çalışan-sigortalı stajyer olan veya stajını gönüllü olarak gerçekleştireceği karşı kurumca kabul edilen öğrencilerimiz için sigorta girişi aranmamaktadır.

Staj için gerekli belgeleri, aşağıda yer alan belge isimlerine sağ tıklayıp "Farklı Kaydet"i seçerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Staj başvuru belgelerinin asıl nüshalarının, öğrenci tarafından doldurularak ilgili kısımlar karşı tarafa imzalatıldıktan sonra Psikoloji Bölümü staj sorumlusu Arş. Gör. Nefise LADİKLİ'ye teslim edilmesi gerekmektedir. SGK giriş belgesi temini ve sigorta girişi durumu için Özlem Arzu ERDOĞAN (oaerdogan@fsm.edu.tr - dahili 1054) ile iletişime geçilmelidir.

Staja Başlamadan Önce:

  1. Staj başvuru formu 
  2. Staj kabul formu (3 asıl nüsha olarak hazırlanıp imzalatılacaktır.)
  3. 2 adet vesikalık fotoğraf
  4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  5. Müstehaklık belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır.)

Staj Süresince Doldurulmak Üzere:

  1.  Öğrenci staj dosyası

Staj Sonunda Öğretim Üyesine Teslim Edilmek Üzere:

  1. Öğrenci staj dosyası (Öğrenci tarafından doldurularak staj yapılan kurum yetkilisine onaylatılacak, kapalı zarftaki değerlendirme formuyla birlikte aynı şeffaf dosyanın içerisinde telli dosya ile bölüme teslim edilecektir.)*
  2. Staj değerlendirme formu (Kapalı zarf içinde olacaktır.)*

* Staj bir ders kapsamında yapıldıysa, notlandırma için gereklidir. Gönüllü stajlarda talep edilmez. Öğrenci tarafından bir staj dosyası (portfolio) olarak arşivlenebilir.