Kadın akademisyenler sağlık çalışanlarına kitapla teşekkür ediyor
20 Nisan 2021

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Melek Astar’ın bölüm yazarlarından biri olduğu Sağlık Verileri ile Uygulamalı Mikroekonometri kitabı, Covid-19 ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay ve Doç. Dr. Özge Korkmaz editörlüğünde on iki kadın akademisyenin yazılarından oluşan kitap, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile canları pahasına mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına teşekkür olarak hazırlandı.

Der Yayınları’ndan çıkan ve on iki bölümden oluşan kitap; sağlık verilerini kullanarak ekonometrik analizler yapmak isteyen araştırmacılara ve öğrencilere, mikroekonometrik konuların yalın bir dille aktarılması, uygulamaların yapılması ve raporlanması konusunda yol gösterici bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. Her bölümde ilk olarak mikroekonometrik yöntemin metodolojisinin sunulduğu kitapta, ardından sağlık verileri kullanılarak ekonometrik yöntemin tahminleri elde edilmiş ve son olarak STATA programı komutlarının kullanımı açıklanmıştır.