Dr. Öğr. Üyesi Melek Astar’dan yeni bir kitap: Orta Gelir Tuzağının Analizi
9 Nisan 2020

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Melek Astar’ın yazarlarından biri olduğu “Zaman Serileri ve Panel Veriler ile Yakınsama Orta Gelir Tuzağının Analizi” adlı kitapta, iktisadi bir kavram olan orta gelir tuzağı kavramı ve orta gelir tuzağı yaklaşımları açıklandıktan sonra alt orta gelirli ülkeler ve üst orta gelirli ülkeler için bazı analiz yöntemleri açıklanmış ve uygulanmıştır.

Der Yayınları’ndan çıkan kitapta, orta gelir tuzağı kavramı ve orta gelir tuzağı yaklaşımları açıklandıktan sonra zaman serileri olarak analiz için kullanılan birim kök testleri ve panel veriler ile yapılacak analizlerde kullanılan panel birim kök testleri açıklanmış ve uygulanmıştır. Uygulama “alt orta gelirli ülkeler” ve “üst orta gelirli ülkeler” için yapılmıştır. Uygulama sonucunda alt orta gelirli ve üst orta gelirli ülkeler için zaman serileri sonuçları ile panel veri sonuçları hem ülkeler hem de yöntemler açısından karşılaştırılmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Melek Astar, Prof. Dr. Selahattin Güriş editörlüğünde hazırlanan “Ekonometrik Uygulamalar” kitabında da bir araştırmasıyla yer aldı. Kitap, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış araştırmaları özellikle doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin istifadesine sunuyor.