Liderlik ve Yönetim Becerileri Geliştirme: Kendine Liderlik Etme
16 Mayıs 2019

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Uygulamaları Seminer Dizisi’nin beşinci ve son gününde Doç. Dr. Bülent KILIÇ, “Liderlik ve Yönetim Becerileri Geliştirme: Kendine Liderlik Etme” konulu konferansta öğrencilerimizle bir araya geldi.

Bireyin önce kendisini dönüştürerek çevreyi ve toplumu dönüştürebileceği felsefesinden hareketle kendini değiştirme, geliştirme ve kendine liderlik etme kavramlarına değinen Kılıç, bir yaşam becerisi olarak kendini yönetebilmenin yeni çağın gerekliliklerinden biri olduğunu vurguladı. Yalnız endüstriyel kuruluşlarda ya da akademik hayatta değil yaşamın bütününde kendini yönetebilen kişilerin, kendisine eklenen yeni birimleri –insanları veya durumları- da etkili biçimde yönetebildiğinin altını çizdi.

Kendi yönetebilmenin; kendine söz verme, kendine geri bildirimde bulunma, kendine ve hedeflerine ilişkin bilinçli bir farkındalıkla hareket etme, hedeflere ulaşmayı engelleyen alışkanlıkların ve unsurların farkında olma, güçlü yönlerinin ve geliştirilmeye ihtiyaç duyan yönlerinin farkında olarak neyi iyi yapıyorsa onu daha da güçlendirme ve gelişime ihtiyaç duyan yönleri destekleme, kendi değerlerini ve nereye ait olduğunu bilme, yaratıcılığı, kendini tanıma, sürekli öğrenme ve öğrendiklerini hayata geçirme aşamalarından oluştuğu aktaran konuşmacı, kendini yönetememenin ise engellenme hissi, hataların sorumluluğunu kabul etmek istememe, başkalarını suçlama, problemlerin sebeplerini başkalarına yükleme ve problemler üzerinde etkisi olmadığını düşünme, başarısızlıklarını tanımlamada zorlanma gibi belirtiler gösterdiğini belirterek kendini geliştirmenin yollarını paylaştı.

Öğrencilerimizin aktif katılımları ile yaşantısal uygulamalar ve grup çalışmalarının yapıldığı konferans Dr. Öğr. Üyesi Nevin KILIÇ’ın hediye takdimi ile sona erdi.