Ensest: Aile İçi Cinsel İstismar
15 Mayıs 2019

Psikoloji alanının duayenlerinden Prof. Dr. Ayşe YALIN’ın konuşmacı olduğu “Ensest: Aile İçi Cinsel İstismar” konferansı öğrencilerimizin ve akademik personelimizin katılımlarıyla gerçekleşti.

1985 yılında Kanada’da aldığı aile terapisi eğitiminin ardından Türkiye’ye dönerek aile içi istismara yoğunlaşan ve yıllar içinde Türkiye’de varlığı kabul edilmemiş ya da gizlenmiş çok sayıda istismar vakası keşfeden Yalın, ensestin tarihsel ve sosyokültürel boyutuna değinerek sorunun evrenselliğine vurgu yaptı. Çarpıcı vaka örnekleri ile aile içi cinsel istismar kurbanı bireylerin yıllar sonra dahi “bitmemiş yas” ile mücadele ettiklerini anlatarak istismarı tanılamada “iyi ve etkili” öykü almanın tedavinin %50’sini oluşturduğunu belirtti. Halihazırda örseleyici olan bu durumla tek başına çalışmanın terapist için oldukça zor ve tüketici olduğu üzerinde duran Yalın, süpervizyon ve ekip çalışmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Çocukların kendi bedenlerini tanımalarının, “iyi dokunuş-kötü dokunuş” farkını bilmelerinin önemine ve istismarı önlemeye yönelik toplumsal, ailesel ve eğitsel düzlemde çeşitli stratejilere yer verilerek dinleyicilerin soruları ile devam eden konferans, Doç. Dr. Gaye SALTUKOĞLU’nun hediye takdimi ile sona erdi.