Anasayfa  |   İletişim  | EN
Psikoloji
YÖK ATLAS
Türk Dili ve Edebiyatı % 100 Burslu
Türk Dili ve Edebiyatı % 50 Burslu
Türk Dili ve Edebiyatı % 25 Burslu
Tarih % 100 Burslu
Tarih % 50 Burslu
Tarih % 25 Burslu
Psikoloji % 100 Burslu
Psikoloji % 50 Burslu
Psikoloji % 25 Burslu
Psikoloji
Bilim Tarihi (Tam Burslu)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
    •  
Çift Anadal Programı Ders Müfredatı (ÇAP)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL LİSANS ÖĞRETİM PLANI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf University Faculty of Literature Department of Psychology Undergraduate Curriculum

1.YIL/I.DÖNEM (First Year/First Semester)

Ders Kodu

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

CourseCode

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prerequisites

PSI101

Psikolojiye Giriş I/Introduction to Psychology I

4

0

7

Tr

AZ

 

PSI103

Davranış Bilimleri İçin İstatistik I/Statistics for Behavioral Sciences I

3

0

7

Tr

AZ

 

PSI105

Fizyolojik Psikoloji I/Physiological PsychologyI

2

0

4

Tr

AZ

 

Toplam/Total

18

 

1.YIL/II.DÖNEM (First Year/Second Semester)

Ders Kodu

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

Course Code

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prerequisites

PSI102

Psikolojiye Giriş II/Introduction to Psychology II

4

0

7

Tr

AZ

 

PSI104

Davranış Bilimleri İçin İstatistik II/Statistics for Behavioral Sciences II

3

0

7

Tr

AZ

PSI103

PSI106

Fizyolojik Psikoloji II/Physiological Psychology II

2

0

4

Tr

AZ

 

Toplam/Total

18

 

2.YIL/III.DÖNEM (Second Year/Third Semester)

Ders Kodu

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

Course Code

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prerequisites

PSI201

Sosyal Psikoloji I/Social Psychology I

3

0

5

Tr

AZ

 

PSI203

Kişilik Kuramları I/Personality Theories I

3

0

5

Tr

AZ

 

PSI205

Gelişim Psikolojisi I/Developmental Psychology I

3

0

5

Tr

AZ

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

Toplam/Total

30

 

2.YIL/IV.DÖNEM (Second Year/Forth Semester)

Ders Kodu

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

Course Code

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prerequisites

PSI202

Sosyal Psikoloji II/Social Psychology II

3

0

5

Tr

AZ

 

PSI204

Kişilik Kuramları II/Personality Theories II

3

0

5

Tr

AZ

 

PSI206

Gelişim Psikolojisi II/Developmental Psychology II

3

0

5

Tr

AZ

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

Toplam/Total

30

 

3.YIL/V.DONEM (Third Year/Fifth Semester)

Ders Kodu

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

Course Code

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prerequisites

PSI301

Deneysel Psikoloji I/Experimental Psychology I

2

2

5

Tr

AZ

PSI104 

PSI303

Psikopatoloji I/Psychopathology I

3

0

5

Tr

AZ

 

PSI305

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I/Research Methods for Psychology I

2

2

6

Tr

AZ

PSI104

PSI307

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi/Industrial and Organizational Psychology

3

0

4

Tr

AZ

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

Toplam/Total

30

 

3.YIL/VI.DÖNEM (Third Year/SixthSemester)

Ders Kodu

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

Course Code

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prerequisites

PSI302

Deneysel Psikoloji II/Experimental Psychology II

2

2

5

Tr

AZ

PSI301 

PSI304

Psikopatoloji II/Psychopathology II

3

0

5

Tr

AZ

PSI303 

PSI306

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II/Research Methods for Psychology II

2

2

6

Tr

AZ

PSI305

PSI308

Endüstri ve Örgütsel Psikoloji Uygulamaları/Practices in Industrial and Organizational Psychology

2

2

4

Tr

AZ

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

5

Tr/En

AS/ÜS

 

Toplam/Total

30

 

4.YIL/VII.DÖNEM (Fourth Year/Seventh Semester)

Ders Kodu

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

Course Code

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prerequisites

PSI401

Psikoterapi Teknikleri/Psychotherapy Techniques

3

0

6

Tr

AZ

PSI304 

PSI403

Bilişsel Psikoloji/Cognitive Psychology

3

0

6

Tr

AZ

 

PSI405

Psikolojik Testler I/Psychological Testing I

2

2

6

Tr

AZ

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

6

Tr/En

AS/ÜS

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

6

Tr/En

AS/ÜS

 

Toplam/Total

30

 

4.YIL/VIII.DÖNEM(Fourth Year/Eighth Semester)

Ders Kodu

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

Course Code

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prerequisites

PSI402

Görüşme Teknikleri/Interview Techniques

2

2

7

Tr

AZ

PSI304 

PSI404

Psikolojide Meslek Ahlakı/Ethical Considerations in Psychology

2

0

5

Tr

AZ

 

PSI406

Psikolojik Testler II/Psychological Testing II

2

2

6

Tr

AZ

PSI304

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

6

Tr/En

AS/ÜS

 

 

Seçmeli Ders/Elective Course

3

0

6

Tr/En

AS/ÜS

 

Toplam/Total

30

 

 

AS: Alan Seçmeli (Departmental Elective)

 

AZ: Alan Zorunlu (Departmental Compulsory)

 

ÜS: Üniversite Seçmeli (University Elective)

 

ÜZ: Üniversite Zorunlu (University Compulsory)

 

Tr: Türkçe (Turkish)

 

En: İngilizce (English)

 

 

 

Toplam AKTS/Total ECTS: 216

 

Toplam Ders Sayısı/Total Number of Courses: 75

 

Toplam Seçimlik Ders Sayısı/Total Number of Elective Courses:41

 

 

F.S.M. Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Seçmeli Dersleri (Temel Bilim)/Elective Course (Basic Science)

Ders Kodu 

Ders İsmi

Saatler/Hours

AKTS

Dil

Tür

Önşart

Course Code 

Course Name

T

P

ECTS

Lang.

Type

Prereq.

1.YIL/I.DÖNEM (First Year/First Semester)

PSI107

Bilim Felsefesi/Philosophy of Science

3

0

5

Tr

AS

 

1.YIL/II.DÖNEM (First Year/Second Semester)

PSI108

Sosyoloji/Sociology

3

0

5

Tr

AS

 

2.YIL/III.DÖNEM (Second Year/Third Semester)

PSI207

Davranış Bilimleri için Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I/Computer Based Statistics for Behavioral Sciences I

2

2

5

Tr

AS

PSI104 

PSI209

Kültürlerarası Psikoloji/Cross Cultural Psychology

3

0

5

Tr

AS

 

PSI211E

Çocuk İstismarı ve İhmali/Child Abuse

3

0

5

En

AS

 

PSI213

Algı ve Öğrenme Psikolojisi/Perception and Learning

3

0

5

Tr

AS

 

PSI215E

Çevre Psikolojisi/Environmental Psychology

3

0

5

En

AS

 

PSI217

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik/Psychological Counseling and Guidance

3

0

5

Tr

AS

 

2.YIL/IV.DÖNEM (Second Year/Forth Semester)

PSI208

Davranış Bilimleri için Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II/Computer Based Statistics for Behavioral Sciences II

2

2

5

Tr

AS

PSI207 

PSI210

Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim/Interpersonal Relationships and Communication

3

0

5

Tr

AS

 

PSI212E

Evrimsel Psikoloji/Evolutionary Psychology

3

0

5

En

AS

 

PSI214E

Sosyal Cinsiyet/Psychology of Gender

3

0

5

En

AS

 

PSI216

Farklı Gelişen Çocuklar ve Eğitimi/Maladjusted Child and Education

3

0

5

Tr

AS

 

3.YIL/V.DONEM (Third Year/Fifth Semester)

PSI309E

Geriatrik Psikoloji/Geriatrics Psychology

3

0

5

En

AS

 

PSI311

Psikometri I/Psychrometry I

2

2

5

Tr

AS

PSI208

PSI313E

Sağlık Psikolojisi/Health Psychology

3

0

5

En

AS

 

PSI315

Özel Eğitimde Rehberlik/Guidance for Special Education

3

0

5

Tr

AS

 

PSI317E

Krize Yönelik Yaklaşımlar/Crisis Intervention

3

0

5

En

AS

 

PSI319

Alan Çalışması I/Field Practice I

2

2

5

Tr

AS

 

3.YIL/VI.DÖNEM (Third Year/SixthSemester)

PSI310E

Trafik Psikolojisi/Traffic Psychology

3

0

5

En

AS

 

PSI312E

Klinik Psikoloji/Clinical Psychology

3

0

5

En

AS

 

PSI314

Psikometri II/Psychrometry II

2

0

5

Tr

AS

PSI311

PSI316E

Biyolojik Psikoloji/Biological Psychology

3

0

5

En

AS

 

PSI318

Özürlü Hakları ve Psikolojik Hizmetler/Rights of Handicapped Person and Psychological Services

3

0

5

Tr

AS

 

PSI320

Alan Çalışması II/Field Practice II

2

2

5

Tr

AS

PSI206

PSI322

Çocuk Psikopatolojisi/Child Psychopathology

3

0

5

Tr

AS

 

4.YIL/VII.DÖNEM (Fourth Year/Seventh Semester)

PSI407E

Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar/Contemporary Approaches in Psychology

3

0

6

En

AS

 

PSI409

Erken Dönem Psikoloji Tarihi/The Early History of Psychology

3

0

6

Tr

AS

 

PSI411

Ergenlik Psikolojisi/Psychology of Adolescence

3

0

6

Tr

AS

 

PSI413E

Aile Dinamikleri/Family Psychology

3

0

6

En

AS

 

PSI415E

Psikoloji Terminolojisi/Terminology in Psychology

3

0

6

En

AS

 

PSI417

Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri/Academic Report Writing

2

2

6

Tr

AS

PSI306

PSI419

Alan Çalışması III/Field Practice III

2

2

6

Tr

AS

PSI304

4.YIL/VIII.DÖNEM(Fourth Year/Eighth Semester)

PSI408

Gelişim Psikolojisinde Çağdaş Gelişmeler/Current Topics in Developmental Psychology

3

0

6

Tr

AS

 

PSI410E

Sosyal Psikolojide Çağdaş Gelişmeler/Current Topics in Social Psychology

3

0

6

En

AS

 

PSI412

Psikometride Çağdaş Gelişmeler/Current Topics in Psychrometry

3

0

6

Tr

AS

 

PSI414

Siyaset Psikolojisi/Political Psychology

3

0

6

Tr

AS

 

PSI416

Grup Süreçleri/Group Dynamics

2

2

6

Tr

AS

 

PSI418

Adli Psikoloji/Forensic Psychology

3

0

6

Tr

AS

 

PSI420

Alan Çalışması IV/Field Practice IV

2

2

6

Tr

AS

PSI304

PSI422E

Klinik Psikoloji Terminolojisi/Terminology in Clinical Psychology

3

0

6

En

AS

 

PSI424

Yakın Dönem Psikoloji Tarihi/Near Term History of Psychology

3

0

6

Tr

AS

 

PSI426E

Klinik Psikolojide Çağdaş Gelişmeler/Current Topics in Clinical Psychology

3

0

6

En

AS

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi